Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Zmluva - poistenie majetku s DPH 13.12.2012
Zmluva DOD/111/008/2016 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 29.02.2016 Todos Italia s.r.o
Zmluva Rozhodnutie Schválené tarify do miestnej distribučnej sústavy s DPH 14.01.2016 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Zmluva Zmluva č.2-2016 volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí s DPH 13.01.2016 MČ Bratislava, Devínska Nová Ves
Zmluva DOD/111/005/2016 O duálnom vzdelávaní s DPH 08.02.2016 Volkswagen Slovakia, a.s.
Zmluva ODB/121/0019/2016 Darovacia zmluva s DPH 28.01.2016 Vidoman Igor
Zmluva ODB/131/0020/2016 Darovacia zmluva s DPH 29.02.2016 Rozvoj, n.f.
Zmluva DOD/120/1638/2016 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 29.02.2016 Varga František, elektroinštalačné práce SOŠA
Zmluva DOD/1100/3671/2016 Zmluva-prenájom garáže s DPH 29.02.2016 Mrva Dominik
Zmluva ODB/120/0021/2016 Darovacia zmluva-fin. prostr. na výrobu súťažného exponátu s DPH 19.01.2016 ZSE, a.s.
Zmluva DOD/111/010/2016 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 29.02.2016 IMPA Bratislava, a.s.
Zmluva DOD/111/009/2016 Zmluva o dualnom vzdelávaní s DPH 29.02.2016 BOAT a.s.
Zmluva DOD/111/007/2016 Zmluva o duálnom vzdelávanb s DPH 26.02.2016 Todos Bratislava s.r.o.
Zmluva DOD/120/1636/2015 Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku s DPH 01.10.2015 AG CONSULTA s.r.o
Zmluva DOD/111/006/2016 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 18.02.2016 JL spol. s.r.o
Zmluva DOD/111/011/2016 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 29.02.2016 Summit Motors Bratislava, spol. s.r.o.
Zmluva DOD/112/3640/10 Dohoda o ukončení nebytového priestoru s DPH 07.03.2016 Servis s CAR, s.r.o
Zmluva DOD/111/013/2016 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 03.03.2016 AUTOPOLIS, s.r.o.
Zmluva DOD/111/012/2016 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 08.03.2016 SCANIA SLOVAKIA s. r.o.
Zmluva DOD/111/014/2016 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 29.02.2016 PPC TEAM plus s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3448
Počet návštev: 3587364

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875