Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva Zmluva - poistenie majetku s DPH 13.12.2012
Zmluva Dodatok č. 2 k projektu MVP na SŠ s DPH 20.11.2012
Zmluva Zmluva - prenájom miestnosti - voľby MČ DNV s DPH 12.03.2012
Zmluva Zmluva WRIGLEY 5065-12 s DPH 12.03.2012
Zmluva Zmluva RadioLan s DPH 06.06.2012
Zmluva Zmluva - prenájom telocvične Valentovič s DPH 07.11.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu - Nadácia PONTIS s DPH 06.06.2012
Zmluva Zmluva o dielo - BARYT - servis výťahov - škola s DPH 07.12.2012
Zmluva Zmluva MPC - bezodplatný prevod s DPH 12.12.2012
Zmluva Zmluva garáž Z. B. Ambra - krátkodobá s DPH 26.04.2012
Zmluva Nájomná zmluva - kopiírka s DPH 07.12.2012
Zmluva Dodatok k zmluve BARYT ZoD20069-Škola s DPH 07.12.2012
Zmluva Dodatok k zmluve ADECCO s DPH 13.08.2012
Zmluva Dodadok MPC - bezodplatný prevod s DPH 12.12.2012
Zmluva Zmluva - garáž Z. B. Ambra s DPH 13.08.2012
Zmluva Darovacia zmluva UIPŠ s DPH 22.11.2012
Zmluva Darovacia zmluva Bapex a.s. 2 s DPH 15.11.2012
Zmluva Darovacia zmluva Rozvoj s DPH 15.11.2012
Zmluva Darovacia zmluva Bapex a. s. s DPH 15.11.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení činnosti OBP s DPH 06.09.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3448
Počet návštev: 3587513

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875