Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady
s DPH
Faktúra 14/2-162 vyvoz plast.nádoby 4/2014 30,67 s DPH 27.05.2014 KANAL M.P.S.s.r.o.
Faktúra 14/2-152 kontrola EPS 5/2014 29,87 s DPH 20.05.2014 DAD-TEL,spol. s r.o.
Faktúra 14/2-153 kontrola EPS 5/2014 33,06 s DPH 20.05.2014 DAD-TEL spol. s r.o.
Faktúra 14/2-154 konmtrola EPS II.Q/2014 141,40 s DPH 20.05.2014 DAD-TEL spol. s r.o.
Faktúra 14/2-155 voda 4/2014 6 089,63 s DPH 20.05.2013 BVS,a.s.
Faktúra 14/2-156 ZSE energie 4/2014 5 519,77 s DPH 21.05.2014 ZSE,a.s.
Faktúra 14/2-157 strava-súťaž 153,00 s DPH 21.05.2014 Tomáš Mészároš-PINO s r.o.
Faktúra 14/2-158 stravne listky 1 750,00 s DPH 22.05.2014 Tomáš Mészároš-PINO s.r.o.
Faktúra 14/2-159 prenajom kopir.stroja 67,15 s DPH 22.05.2014 XEROX LIMITED o.z.
Faktúra 14/2-160 odb.skúška el.inštalácie 1 390,00 s DPH 27.05.2014 RUŠEZ-UNG.DZUBA
Faktúra 14/2-163 technik BOZP 5/2014 120,00 s DPH 27.05.2014 BP služby s.r.o.
Faktúra 14/2-149 plyn 5/2014 11,00 s DPH 13.05.2014 SPP,a.s.
Faktúra 14/2-164 čiast.uhrada zmluvy 5/2014 438,16 s DPH 30.05.2014 AWAX s.r.o.
Faktúra 14/2-165 odvoz a likvid.nebezp.odpadu 197,38 s DPH 30.05.2014 Marius Pedersen,a.s.
Faktúra 14/2-168 strava-stáž 76,50 s DPH 02.06.2014 Tomáš Mészároš-PINO s.r.o.
Faktúra 14/2-169 strava-stáž 1 058,93 s DPH 02.06.2014 SMART TRADING
Faktúra 14/2-170 servis vyťahov 5/2014 112,38 s DPH 04.06.2014 Baryt s.r.o.
Faktúra 14/2-171 servis vyťahov 5/2014 25,37 s DPH 04.06.2014 Baryt s.r.o.
Faktúra 14/2-172 spracov.učtovnictva r.2013 400,00 s DPH 04.06.2014 Vladimír Zelenka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3681
Počet návštev: 4616191

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava: