Škola používa novú stránku. Prosím prejdite na:

https://dualnaakademia.sk/


                                Školské vzdelávacie programy                                               SkVP_SSOSADA_spolocna_cast_pre_SO.pdf

študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač                                                              SkVP_SSOSA_DA_2411_K_MN_2020_2021.pdf

študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení                                                SkVP_SSOSA_DA_2413_K_MSZ_2020_2021.pdf

študijný odbor 2495 K autotronik                                                                                   SkVP_SSOSA_DA_2495_K_AU_2020_2021.pdf

študijný odbor 2679 K mechanik mechatronik                                                    SkVP_SSOSA_DA_2679_K_MM_2020_2021.pdf

študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik - automatizačná technika SkVP_SSOSA_DA_2697_K_ME_2020_2021.pdf

študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik - odborný informatik  SkVP_SSOSA_DA_2697_K_OI_2020_2021.pdf

učebný odbor 2487 H autoopravár 01 mechanik                                SkVP_SSOSA_DA_2487_H_autoopravar_2020_2021.pdf

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210 - sekretariát školy
    fax: 02/64 776 875

Pondelok 14. 6. 2021

Počet návštev: 4616201

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava: