Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady
Faktúra 11/2-418 Voda 11/2011 6 173,74 s DPH 09.12.2011 BVS spoločnosť,a.s.
Faktúra 13/2-365 Prenájom 1100 l nádoby 13,02 s DPH 14.11.2013 Marius Pedersen,a.s.
Faktúra 13/2-358 Energie 7 443.12 s DPH 12.11.2013 Volkswagen Slovakia a.s.
Faktúra 13/2-359 Odvoz odpadu 398,16 s DPH 12.11.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy
Faktúra 13/2-360 Odvoz odpadu 331,80 s DPH 12.11.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy
Faktúra 13/2-361 Energia 7 042.70 s DPH 13.11.2013 ZSE Energia,a.s.
Faktúra 13/2-362 Voda 6 256.01 s DPH 14.11.2013 Bratislav.vodáren.spol.,a.s.
Faktúra 13/2-363 Voda 75,36 s DPH 14.11.2013 Bratislav.vodáren.spol.,a.s.
Faktúra 13/2-364 Prenájom kopir.stroja 101,95 s DPH 14.11.2013 Xerox Limited,o.z.
Faktúra 13/2-366 Plyn 6 745.02 s DPH 14.11.2013 Sloven.plynár.priemysel,a.s.
Faktúra 13/2-356 Energie 1 105.31 s DPH 08.11.2013 ZSE Energia,a.s.
Faktúra 13/2-367 Stravné lístky 1 750.00 s DPH 18.11.2013 Mészároš-PINO
Faktúra 13/2-368 ISIC karta 10,00 s DPH 18.11.2013 EMtest-SK s.r.o.
Faktúra 13/2-369 Členské 34,00 s DPH 18.11.2013 CKM Združ.pre štud,mladež
Faktúra 13/1-099 Pracovná súprava 88,20 s DPH 18.11.2013 Golem plus
Faktúra 13/2-370 PHL 133,72 s DPH 20.11.2013 SLOVNAFT,a.s.
Faktúra 13/1-100 Tlačivá 6,72 s DPH 21.11.2013 ŠEVT,a.s.
Faktúra 13/2-371 Mesačná kontrola EPS 29,87 s DPH 25.11.2013 DAD-TEL,spol.s.r.o.
Faktúra 13/2-372 Mesačná kontrola EPS 33,06 s DPH 25.11.2013 DAD-TEL,spol.s.r.o.
Faktúra 13/2-357 Seminár 40,00 s DPH 12.11.2013 Národ.ústav celoživ.vzdelávani
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3681
Počet návštev: 4616150

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava: