Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva ku zmluve DOD/132/3628/10 Dodatok č.1 VW s DPH 21.03.2013
Zmluva ku zmluve DOD/1100/6347/11 Dodatok č.1 ŠK Hargašová s DPH 26.11.2013
Zmluva OÚ-BA-OS3-2015/086784 Zmluva-usporiadanie a spolufinancovanie športovej súťaže s DPH 14.10.2015 MV SR
Zmluva OÚ-BA-OS3-2014/079675 Stolný tenis-spolufinancovanie 220,00 s DPH 03.10.2014 MV SR, Okresný úrad , odbor školstva, Bratislava
Zmluva OÚ-BA-OS3-2014/075870 Usporiadanie a spolufinanc.športovej súťaže s DPH 24.09.2014 MV SR, Okresný úrad Bratislava
Zmluva OU-BA-OS3-2019/021043 Volejbal - chôapci 200,00 s DPH 18.01.2019 OU - Školstvo SSOŠA DA
Zmluva OU-BA-OS3-2018/090244 Zmluva- usporiadanie a spolufinacovanie športovej súťaže s DPH 13.09.2018 MV Slov. rep. Okresný úrad Bratislava odbor školstva
Zmluva OU-BA-OS-3-2018/093957 Zmluva- usporiadanie a spolufinacovanie športovej súťaže s DPH 26.09.2018 MV Slov. rep. Okresný úrad Bratislava odbor školstva
Zmluva ODB/131/6026/18 - 5002958 Zmluva o prenájme - kopírka s DPH 05.10.2018 KONICA MINOLTA, s.r.o.
Zmluva Návrh Zmluvy o dielo Rekonštrukcia ubytovacích buniek s DPH 27.06.2016 Viktor Kvaššay V.K.-S.O.K. staveb. a obch.kontraktor
Zmluva Dodatok č. 1 ku zmluve DOD/163/3544/09 Prenájom nebytových priestorov s DPH 29.04.2014 Ladislav Ševčík-Autoškola 2/90
Zmluva Darovacia zmluva -ODB/120/0022/16 Finančný príspevok- zakúpenie diagnostiky s DPH 11.07.2016 ROZVOJ, n.f.
Zmluva DOD/132/3677/2014 Prenájom telocvične s DPH 31.01.2014 ULTRAMED s.r.o.
Zmluva 811/2006 -DODATOK č.4/2014 Zmena bank.spojenia a číslo účtu s DPH 05.02.2014 ÚIPŠ, Bratislava
Faktúra 20190057 - vyučt. faktura k fak 190007 Elektroinštalačný materiál - montáž 742,15 s DPH 26.06.2019 Rika Pro SSOŠA DA
Zmluva 2014-1SK01-KA102-000208 Projekt ERASMUS-poskytnutie grantu s DPH 25.08.2014 SAAIC
Faktúra 142900003 - zaloh faktura Prenájom autobusu 19.3.2019 DA 590,00 s DPH 07.02.2019 RegioJet a.s. SSOŠA DA
Zmluva ODB/131/0007/13 P-6 Zmluva - 13321 0347 s DPH 19.07.2013
Zmluva DOD/111/069/2018-DV Praktické vyučovanie žiakov s DPH 31.08.2018 Faeurécia Automotive Slovakia s.r.o. SSOŠA DA
Zmluva DOD/111/004/2015/DV Zmluva - Duálna výuka žiakov s DPH 04.06.2015 Todos Italia s.r.o SOŠA
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3437
Počet návštev: 3527897

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875