Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Cvičná firma Zdokonaľovanie zručnosti a odbornej kvalifikácie žiakov - RC model autíčka
Enviromentálny krúžok Naučiť žiakov pozerať na svoje okolie inými očami. Ochrana prírody a životného prostredia.
Floorbal Kolektívny halový šport - pravidlá, nácvik, súťaž
Konverzácia v ANJ Obohacovanie slovnej zásoby žiakov v predmete ANJ.
Kultúrno-literárny krúžok Vzbudenie záujmu žiakov o literatúru, film, divadlo.
Petanque Nácvik francúzskej spoločenskej hry. Trénovanie techniky a taktiky.
Programovanie robotov Analýza, návrh optimálneho riešenia, realizácia, zaškolenie.
Silní muži Utužiť u študentov zdravie, pôsobiť na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
Streľba zo vzduchovky Zásady presnej a bezpečnej streľby.
Športové hry Zvyšovanie záujmu žiakov o športovanie.
Turistický Zblíženie s prírodou, naučiť sa v prírode orientovať, správať a prežiť; upevnenie zdravia a kondície.
Vodíkom poháňaný RC model autíčka Konštrukcia, testovanie, súťaž. Rozvíjanie technických zručností žiakov.

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.10.2019
Počet návštev: 3527889

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875