STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

Učebňa KV

MPC MB – národný projekt: „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“

Učebňa kontinuálneho vzdelávania bude slúžiť na realizáciu vzdelávacích aktivít v rámci projektu organizovaných MPC.
Pedagogickí a odborní zamestnanci sa budú prostredníctvom výpočtovej techniky umiestnenej v tejto učebni prezenčne vzdelávať a zároveň budú mať možnosť využiť ju pri plnení neprezenčných úloh vzdelávania, pri overovaní rôznych výstupov zo vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania a výstupov, ktoré si vyžadujú ich overenie v rámci vyučovacích hodín v škole.

Počet návštev: 3587476

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875