STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

VoLanT

Projekt „VoLanT“ adresuje problém nedostatku inovatívnych prístupov a absencie didaktických materiálov vo výučbe odborného jazyka v oblasti odborného vzdelávania v SOŠ so zameraním na autoprofesie v SR. Naša SOŠ je jedným z partnerov projektu. S dôsledkami tohto problému sa stretávame vo svojej každodennej praxi - pri odborných stážach študentov v zahraničí, kde majú naši študenti problém komunikovať v základnom a najmä odbornom cudzom jazyku. Projekt spája 4 slovenské a 3 zahraničné inštitúcie, ktoré sa spoločne rozhodli vytvoriť partnerstvo a zrealizovať jedno z možných riešení tohto problému. Cieľom projektu je transfer inovatívnych postupov vo vyučovaní odborného jazyka, úspešne používaných vo Veľkej Británii a Českej republike a ich prenos do oblasti odborného vzdelávania v SR a adaptácia na potreby slovenských škôl. Výstupmi projektu budú príručka pre učiteľov odborného cudzieho jazyka, cvičebnica odborného cudzieho jazyka pre študentov a technický slovník, pre ročníky 1 - 5 SOŠ, v troch jazykových mutáciách (ANJ, NEJ, FRJ). Okrem tlačených produktov budú uvedené výukové materiály sprístupnené prostredníctvom internetového interaktívneho portálu, v online podobe.

Projekt prebieha v období od 1.11.2008 – 31.10.2010 a na jeho implementácii okrem našej organizácie sa podieľajú títo partneri:

 • Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava, 02/54767 77, satka@siov.sk
 • Nadácia Aspekt, Akademická 4, 949 01 Nitra, 037/7332218, aspekt@aspektnd.sk
 • Centre for Modern Education (CZ), Pobřežní 34, 186 00 Praha, 00420 234705524, jkala@cfme.net
 • Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, CZ-534 01 Holice, 00420 466682029, spsauto@spsauto.cz
 • ATT Training Ltd., Whitegates, Alexander Lane, CM15 8QF Shenfield, UK, 0208 3388399, tom.denton@atttraining.com
 • Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, B-dul Iuliu Maniu, nr.381-391, sector 6, 061101 Bucharest, RO, florentina_gaspar@yahoo.com

Projekt koordinuje Centre for Modern Education (SK), Prírodovedecká fakulta UK, P.O.BOX 70, 840 00 Bratislava 4, 02/65423779, jsykorova@cfme.net

 

Projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo a je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.


www.volantproject.net


Partneri v projekte:

Počet návštev: 3587423

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875