STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí

30 rokov Erasmus+  brožúra

ERASMUS + Vzdelávanie bez hraníc

odborné stáže našich žiakov v zahraničí

27.09.2017 - 19.10.2017 - Braga - Portugalsko 

01.10.2017 - 21.10.2017 - Praha - Česká republika

04.12.2017 - 22.12.2017 - Holice - Česká republika

08.01.2018 - 26.01.2018 - Portsmouth - Veľká Británia

07.03.2018 - 27.03.2018 - Španielsko

04.04.2018 - 24.04.2018 - Sicília

05.06.2018 - 19.06.2018 - Istanbul - Turecko

ERASMUS + Mechanik európskej kvality

odborné stáže našich žiakov v zahraničí

10.09.2016 - 01.10.2016 - Braga - Portugalsko

02.10.2016 - 22.10.2016 - Praha - Česká republika

09.10.2016 - 22.10.2016 - Drážďany - Nemecko

30.01.2017 - 17.02.2017 - Holice - Česká republika

04.03.2017 - 24.03.2017 - Španielsko

02.04.2017 - 23.04.2017 - Taliansko

30.05.2017 - 19.06.2017 - Portsmouth - Anglicko

 

 

CHARTA MOBILITY v odbornom vzdelávaní a príprave - schválená 

Za 11 rokov realizácie mobilít máme prepracovaný systém a kritériá na posúdenie kvality. Za hlavný kvalitatívny úspech našich stáží považujeme dodržanie a naplnenie odborného obsahu stáže stanoveného po dohode s partnerom v pracovnom programe stáže. Za ďalšie kritériá kvality považujeme kvalitnú organizáciu a realizáciu sociálneho zabezpečenia účastníkov (ubytovanie, strava, poistenie, voľnočasové aktivity), Transparentné finančné riadenie projektu, dodržanie časového harmonogramu bez odklonu,  disemináciu výsledkov projektu. Všetky stanovené parametre sa nám darí napĺňať.

ERASMUS+ Do Európy za vzdelaním  clanok_DEVEX.pdf

odborné stáže našich žiakov v zahraničí

14.09.2014 - 04.10.2014 - Brno - Česká republika

27.09.2014 - 11.10.2014 - Sisli - Turecko

04.10.2014 - 25.10.2014 - Braga - Portugalsko  Bragamob_Presentation.pdf

16.11.2014 - 06.12.2014 - Klagenfurt - Rakúsko   clanok_AT.pdf

08.03.2015 - 27.03.2015 - Holice - Česká republika 

05.04.2015 - 25.04.2015 - Bacellona Pozzo di Goto (Sicília) - Taliansko

26.05.2015 - 16.06.2015 - Portsmouth - Anglicko

 

13 rokov mobilít na našej škole

ROK

NÁZOV PROJEKTU

POČET ÚČASTNÍKOV

KRAJINY PARTNERI

CELKOVÉ NÁKLADY
2017 2018   Vzdelávanie bez hraníc 30+ 7 PT, CZ -2x, DE, UK, IT, ES,  
2016 2017  Mechanik európskej kvality

24 + 4(učitelia, CZ-3x, PT-1x + 7 (sprevadzajúce osoby)

CZ (2x), PT, IT, ES, UK, DE 69 476,- €
2014 2015  Do Európy za vzdelaním 36 + 7 CZ 2x, TR, PT, AT, IT, GB 84 877,- €

2013

 Praxujeme v Európe

33 + 7

CZ, CZ, DE, GB, HU, PT, TR

61 407,- €

2012

 Euromechanik

30 + 6

CZ, CZ, GB, HU, PT, TR

50 123,- €

2011

 Mechanik európskych dimenzií

30 + 6

CZ, CZ, GB, HU, IR, TR

50 675,- €

2010

 Automobil od A po Z

30 + 6

AT, CZ, DE, GB, HU,TR

50 610,- €

2009

 Autoservis bez hraníc

25 + 5

AT, CZ, DE, HU, TR

31 290,- €

2008

 Učíme sa v Európe

23 + 4

AT, CZ, HU, TR

25 454,- €

2007

 Stáž žiakov v procese   počiatočného vzdelávania v oblasti automobilového priemyslu

23 + 3

AT, CZ, HU

24 879,- €

2006

 Stáž žiakov v procese počiatočného vzdelávania v oblasti CNC techniky a grafických systémov

18 + 2

CZ, HU

8 405,- €

2005

 Stáž žiakov v procese počiatočného vzdelávania v oblasti CNC obrábacích strojov

18 + 2

CZ, HU

9 135,- €

2004

 Stáž žiakov v procese počiatočného vzdelávania v oblasti automobilovej techniky

10 + 1

CZ

3 796,- €

 

LdV 2013

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2013 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „PRAXUJEME V EURÓPE"

Jeho realizácia: 15.09.2013  –  06.10.2013 – 3-týždňová odborná stáž v Čechách (Praha, Holice), 29.09.2013  –  12.10.2013 – 2-týždňová odborná stáž v Turecku (Istanbul), 06.10.2013 – 20.10.2013  – 3-týždňová odborná stáž v Nemecku (Drážďany), 05.10.2013  –  26.10.2013 – 3-týždňová odborná stáž v Portugalsku (Braga), 03.11.2013  –  20.11.2013  – 3-týždńová odborná stáž v Anglicku (Londýn), 17.11.2013  –  07.12.2013  – 3-týždňová odborná stáž v Maďarsku (Györ).

LdV 2012

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2012 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „EUROMECHANIK"

Jeho realizácia: 15.09.2012  –  05.10.2012 – 3-týždňová odborná stáž v Čechách (Praha, Holice), 07.10.2012  –  20.10.2012 – 2-týždňová odborná stáž v Turecku (Istanbul), 07.10.2012  –  27.10.2012 – 3-týždňová odborná stáž v Portugalsku (Barcelos), 04.11.2012  –  24.11.2012 – 3-týždňová odborná stáž v Anglicku (Londýn), 11.11.2012  –  30.11.2012  – 3-týždňová odborná stáž v Maďarsku (Györ).

LdV 2011

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2011 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „MECHANIK EURÓPSKYCH DIMENZIÍ"

Jeho realizácia sa uskutočnila 8.10.2011 – 22.10.2011, 9.10.2011 – 29.10.2011 a 6.11.2011 – 26.11.2011. Šesť skupín po 5 žiakov sprevádzané pedagógom sa zúčastnilo 2-týždňovej odbornej stáže v Turecku (Istanbul), 3-týždňovej odbornej stáže v Írsku (Mallow), Maďarsku (Györ), Anglicku (Londýn) a v Čechách (Praha, Holice).

LdV 2010

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2010 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „AUTOMOBIL OD A PO Z"

Jeho realizácia sa uskutočnila 3.10.2010 – 23.10.2010, 16.10.2010 – 30.10.2010 a 7.11.2010 – 27.11.2010. Šesť skupín po 5 žiakov sprevádzané pedagógom sa zúčastnilo 3-týždňovej odbornej stáže v Čechách (Praha), Rakúsku (Floridsdorf), Nemecku (Drážďany), Anglicku (Londýn), Maďarsku (Györ) a 2-týždňovej odbornej stáže v Turecku (Sisli),

LdV 2009

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2009 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „AUTOSERVIS BEZ HRANÍC"

Jeho realizácia sa uskutočnila 6.10.2009 - 27.10.2009 a 8.11.2009 - 28.11.2009. Päť skupín po 5 žiakov sprevádzané pedagógom sa zúčastnilo 2-týždňovej odbornej stáže v Turecku (Sisli) a 3-týždňovej odbornej stáže v Čechách (Praha), v Rakúsku (Floridsdorf), v Nemecku (Drážďany) a v Maďarsku (Györ).

LdV 2008

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2008 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „Učíme sa v Európe."

Jeho realizácia sa uskutočnila 17.10.2008. - 23.11.2008. Tri skupiny žiakov - 6, 6, 6 sa zúčastnili 3-týždňovej odbornej stáže v Čechách (Brno), v Rakúsku (Viedeň), v Maďarsku (Gyôr) a skupina 5 žiakov sprevádzaná pedagógom 2-týždňovej odbornej stáže v Turecku (Istanbule-Sisli).

LdV 2007

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2007 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „Stáž žiakov v procese počiatočného vzdelávania v oblasti automobilového priemyslu."

Jeho realizácia sa uskutočnila 4. - 24.11.2007. Tri skupiny žiakov - 9, 7, 7 sa zúčastnili 3-týždňovej odbornej stáže v Čechách (Holice), v Rakúsku (Viedeň) a v Maďarsku (Gyôr).

LdV 2006

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2006 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „Stáž žiakov v procese počiatočného vzdelávania v oblasti CNC techniky a grafických systémov"  Jeho realizácia sa uskutočnila v novembri šk. roku 2006/2007. Dve skupiny po 9 našich študentov tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač absolvovali 3-týždňový pracovno-vzdelávací pobyt v Čechách (Brno) - Střední odborné učilište strojní a elektrotechnické SOUE a v Maďarsku (Gyôr) - družobná stredná škola. Sprevádzal ich jeden odborný pedagóg.

LdV 2005

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2005 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „Stáž žiakov v procese počiatočného vzdelávania v oblasti CNC obrábacích strojov“. Jeho realizácia sa uskutočnila v novembri šk. roku 2005/2006. Dve skupiny po 9 našich študentov tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru mechanik nastavovač absolvovalo 3-týždňový pracovno-vzdelávací pobyt v Čechách (Brno) - Střední odborné učilište strojní a elektrotechnické SOUE a v Maďarsku (Gyôr) - družobná stredná škola. Sprevádzal ich jeden odborný pedagóg.Počas stáže sa študenti oboznámili s technickými zariadeniami domácich dielní a naučili sa ich postupne obsluhovať, tiež sa oboznámili s komplexným systémom práce v danej prevádzke. Po dohode s partnermi sme vyšpecifikovali činnosti, ktorých výuku v našich školských podmienkach nie je možné zrealizovať, ale v podmienkach dielní našich partnerov sú samozrejmosťou. Podľa časového harmonogramu stážisti vykonávali nasledovné činností: programovanie na CNC sústruhoch, programovanie na CNC frézovačkách, programovanie na CNC brúskach, výroba naprogramovaných produktov.Sekundárnym, ale nemenej dôležitým prínosom projektu bolo zdokonaľovanie komunikácie v cudzom prostredí, či už v bežnom hovorovom styku alebo v odbornej terminológii v nemeckom jazyku.

LdV 2004

Na základe výzvy agentúry Leonardo da Vinci v roku 2003 sme vypracovali mobilitný projekt s názvom: „Stáž žiakov v procese počiatočného vzdelávania v oblasti automobilovej techniky“. Jeho realizácia sa uskutočnila v novembri šk. roku 2004/2005. Desať najlepších študentov v oblasti autoprofesií absolvovalo 3-týždňový pracovno-vzdelávací pobyt v Čechách, v Združené střední škole automobilní v Brne. Sprevádzal ich jeden odborný pedagóg. Výška grantu bola 6 000,- EUR.Výstupom uvedenej aktivity bol certifikát (po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky) a brožúra „S Leonardom za odborným vzdelaním“, ktorá zhodnotila stáž, zverejnila kladné a záporné stránky projektu, ako aj názory účastníkov.

 

Počet návštev: 3587483

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875