Navigácia

Príhovor riaditeľa

Vážení priatelia školy, milí rodičia a žiaci

som rád, že ste sa rozhodli navštíviť oficiálnu stránku Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej Duálnej akadémie, na ktorej Vás srdečne vítam.

Naša škola je na Slovensku jedinečná. Jej cieľom je zo svojich žiakov vychovať nadpriemerne zručných mechanikov pre potreby automobilového priemyslu. V poslednom období prechádzame intenzívnou transformáciou v nadväznosti na atribúty vzdelávania súvisiace s potrebami trhu práce. Od 1.9. 2016 sme sa stali Súkromnou strednou odbornou školou automobilovou Duálnou akadémiou. Naši žiaci získavajú možnosť bezplatného stredoškolského štúdia podľa systému duálneho vzdelávania, ktorý je úspešne aplikovaný v mnohých krajinách Západnej Európy. Jeho základom je spojitosť teórie a praxe, pričom väčší dôraz sa kladie práve na praktické zručnosti. Duálna akadémia je jedným z najmodernejších centier vzdelávania pre všetky vekové kategórie a otvára jedinečnú možnosť dotknúť sa tých najmodernejších metód a postupov, ktoré sú aplikované v kontexte s programom  Industry 04 v západných krajinách sveta v rámci automobilového priemyslu. Bude sa zameriavať aj na špecifické IT a komunikačné riešenia šité presne na mieru konkrétnym výrobným závodom. Nám všetkým by malo záležať na tom, aby procesy prebiehali v spolupráci s praxou, boli kompatibilné a vychádzali zo zjednocujúcej základne pre rozvoj inteligentného priemyslu.

Praktické vyučovanie prebieha v novej modernej tréningovej hale Duálnej akadémie, kde sa naši žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami používanými aj v závodoch automobilky Volkswagen. Pri rozbehu  sa nám podarilo zakúpiť 30 úplne nových zariadení, ktoré môžete vidieť v tréningovej hale Duálnej akadémie. V spolupráci so zamestnávateľmi poskytujeme príspevok na ubytovanie, stravu a dopravu do miesta vzdelávania, no najmä garanciu pracovného miesta u jedného z vybraných zamestnávateľov po úspešnom ukončení vzdelávania. Naši žiaci majú záruku aktívnej výučby cudzích jazykov (angličtina, nemčina), možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov jednotlivých zamestnávateľov. Ďalším benefitom je príplatok za produktívnu prácu, bezplatné pracovné pomôcky a odev či podnikové štipendium. Absolventi našej Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie získajú výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný certifikát odbornej spôsobilosti.

Duálna akadémia je spoločným dielom spolupráce spoločností Volkswagen Slovakia, Matador Group a Siemens spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorým veľmi záleží na budúcnosti našich žiakov. Do jej ďalšieho rozvoja plánujeme investovať celkovo až 9 miliónov eur. Modernizácii priemyslu a aktuálnym potrebám trhu práce prispôsobujeme aj ponuku odborov štúdia. V školskom roku 2016/2017 do systému duálneho vzdelávania nastúpilo 123 žiakov, ktorým boli ponúknuté 4 študijné a 1 učebný odbor. V školskom roku 2017/2018 je výučba rozšírená o študijný odbor autotronik.. V blízkej budúcnosti bude Súkromnú SOŠ automobilovú Duálnu akadémiu navštevovať až 500 žiakov.

Verím, že Vás naša ponuka zaujala a že aj Vám všetkým záleží na budúcnosti. Dúfam, že výber našej Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie zhodnotíte ako tú správnu voľbu. Ďakujem všetkým, ktorí sú každodennou súčasťou života školy a svojou usilovnou prácou sa spoločne podieľajú na jej prosperite.    

                                                                                                                                                    PhDr. Ľubomír Kyseľ, riaditeľ školy                                                                                          

Počet návštev: 3527655

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875