Navigácia

 

   Informácie o duálnom vzdelávaní

   https://dualnaakademia.sk/dualne-vzdelavanie/
   https://www.youtube.com/watch?v=Xf7-ea1n5SQ
   http://www.potrebyovp.sk/
   manual_sprievodca_sdv_pre_sos_zriadovatela_a_zamestnavatela_2015_09_17(1).pdf
 
Duálne vzdelávanie pre 4-ročné študijné odbory (maturita, výučný list) ponúkajú:

              

       http://dualnaakademia.sk   SIEMENS    FAURECIA

Spoločnosť Volkswagen Slovakia už v septembri 2016 privítala prvých žiakov, ktorí sa vzdelávajú v piatich študijných odboroch systémom duálneho vzdelávania:

 • mechanik mechatronik
 • mechanik elektrotechnik  (od 1. 9. 2019 pribudne zamearanie: odborný informatik)
 • mechanik strojov a zariadení
 • mechanik nastavovač
 • autotronik (od 1. 9. 2017)

 

Pre školský rok 2019/2020 opäť otvára všetky vyššie uvedené študijné odbory a 3-ročný učebný odbor:              6481_H__skladovy_operator.pdf pre:

      

     

Počet návštev: 3527762

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875