Navigácia

Koordinátor prevencie

 

Koordinátor prevencie: Mgr. Alžbeta Zbraneková

Kontakt:          e-mail: zbranekova@sosaba.sk

                         telefón: 02 / 69 307 251

stránkové dni: v prípade riešenia vzniku problémových situácií v rámci pracovnej doby inak

                        PO, párny týždeň       11:00  –  12:00 h

                        ŠT, nepárny týždeň    09:00  –  10:00 h

Informácie o prevencii: http://www.infodrogy.sk/

náplň práce: viď priložené aktivity koordinátora prevencie na školský rok 2015/2016 .

Stručná charakteristika aktivít:

 • primárna, sekundárna a terciálna prevencia patologických javov
 • spolupráca s inštitúciami zaoberajúcimi sa patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese (CPPP Fedákova, ORPZ Bratislava IV)
 • realizácia kultúrnych podujatí s preventívnou tematikou
 • aktívna spolupráca so psychológmi a realizácia aktivít so žiakmi zameraných na prevenciu patologických javov
 • návšteva inštitúcií riešiacich problémy týkajúce sa patologických javov
 • podávanie informácií pedagógom, rodičom a žiakom týkajúce sa patologických javov a prevencie voči nim
Počet návštev: 3527716

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875