STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

PC ZAP SR

Naša škola aktívne reagovala na ponuku Cechu predajcov a servisov motorových vozidiel (CPSMV) vytvoriť projekt pre Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis cestných motorových vozidiel .

Vyžiadal si ho narastajúci nesúlad medzi potrebami podnikateľskej sféry a ponukou kvalifikovanej pracovnej sily.

Predložený projekt bol schválený, čím mohlo 1. septembra 2003 začať na našej škole svoju činnosť Pilotné centrum Združenia automobilového priemyslu SR (PC ZAP SR ako jedno z deviatich centier v rámci celého Slovenska).

Počet návštev: 3587405

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875