STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

EdTWIN 2010

BSK – náš zriaďovateľ – cezhraničná spolupráca

Ponuka projektu EdTWIN sa obracia na viedenské školy, ktoré sa chcú bližšie oboznámiť so slovenským jazykom a kultúrou, alebo chcú spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami v prihraničnom regióne.

Spolupráca medzi mestskou školskou radou pre Viedeň a samosprávnym úradom regiónu Bratislava si kladie za cieľ, aby sa trvalými opatreniami v oblasti vzdelávania ľudia pripravovali na život a prácu v Strednej Európe (Centrope).

Cieľom kooperácie je bližšie sa oboznámiť s rakúskym resp. slovenským automobilovým priemyslom, pričom obe školy(naša a vo Floridsdorfe) sú zamerané na tento druh priemyslu. Spolupráca je založená na spoločných exkurziách do podnikov Volkswagen Slovakia a.s. (Slovensko) a Opel (Rakúsko).

Popis aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu EdTWIN

      Aktivity realizované v rámci projektu EdTWIN po dohovore s rakúskou partnerskou školou Siegfried- Marcus-Berufschule z Viedne (Floridsdorfu) rozložené na štyri dni:

08.04.2010

 • návšteva slovenských študentov so sprevádzajúcim pedagogickým dozorom vo Viedni. V dopoludňajších hodinách sa obe skupiny (naša a rakúska) zúčastnili exkurzie v závode Opel. V popoludňajších hodinách študenti navštívili anatomicko-patologické múzeum.

11.05.2010

 • návšteva rakúskych študentov so sprevádzajúcim pedagogickým dozorom z partnerskej školy v Bratislave. V dopoludňajších hodinách sa skupiny zúčastnili exkurzie v závode Volkswagen. Popoludní sa žiaci zúčastnili prehliadky historického centra mesta spojenej s odborným výkladom.

16.06.2010

 • rakúski študenti so sprevádzajúcim pedagogickým dozorom opäť navštívili Bratislavu. Náplňou stretnutia bola samostatná aktivita študentov – vyplnenie dotazníka (úlohy boli zamerané na pamiatky historického centra mesta). Cieľom tejto aktivity bolo zoznámenie sa rakúskych študentov s históriou, tradíciami a kultúrnym dedičstvom nášho mesta.

22.06.2010

 • slovenskí študenti so sprevádzajúcim pedagogickým dozorom opäť navštívili metropolu Rakúska – Viedeň. V dopoludňajších hodinách študenti z oboch krajín v rámci ich samostatnej aktivity vypĺňali dotazník o historických pamiatkach Viedne. V popoludňajších hodinách účastníci projektu s pedagógmi navštívili vojenské múzeum Arsenal.
Počet návštev: 3587493

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875