STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

Mobilné jazykové laboratórium

„Mobilné jazykové laboratórium –
moderný nástroj výuky cudzieho jazyka v odbore autoprofesií“

1.8.2006 – 31.12.2006CIELE:

 • vytvorenie mobilného jazykového laboratória použiteľného pri vyučovaní aj v mimovyučovacom čase, a to zapojením verejnosti do vzdelávania
 • zlepšenie, skvalitnenie vyučovania CJ, zvýšenie dostupnosti výuky CJ
 • inovácia obsahu existujúcich výchovno-vzdelávacích programov predmetu CJ s využitím IKT
 • príprava nových výukových prezentácií zameraných na odbornú zložku jazyka doplnených schémami a obrázkami s popisom v NJ alebo AJ
 • doplnenie knižného fondu CJ o elektronický rozmer, dostupný tak kedykoľvek a kdekoľvek
 • príprava študentov na bezproblémovú komunikáciu v CJ v zvolenom odbore
 • vytvorenie dobrých predpokladov pre spoluprácu so strednými školami v zahraničí
 • zvyšovanie počítačových zručností našich študentov a ostatných absolventov jazykových kurzov
 • tvorba a publikovanie slovníka odborných výrazov v NJ a AJ pre autoprofesie
Počet návštev: 3587366

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875