STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

Digitálne štúrovstvo II.

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií

Digitálne štúrovstvo II
internet pre všetkých

2. máj - 22. jún 2006 (okrem 22. a 23. mája 2006)
pondelok – piatok 14:30 – 18:30 hod. (spolu 140 hodín)

 

Ciele projektu:

 • umožniť pravidelný a bezplatný prístup k internetu obyvateľom lokality DNV
 • zabezpečiť poradenstvo a odbornú pomoc návštevníkom internetovej kaviarne
 • poskytnúť spotrebný materiál za účelom tlače alebo záznamu získaných informácií


Cieľová skupina:

 • ženy na MD
 • ženy ohrozené nezamestnanosťou
 • rómski spoluobčania
 • zdravotne postihnutí občania
 • seniori
 • mládež
Počet návštev: 3587472

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875