STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

PAT

http://www.minedu.sk/nove-ucebne-pomocky-skvalitnia-studium-buducim-auto-opravarom/

Prezentácia projektu: PAT_1_PG_meeting.pptx  PAT_2_PG_meeting.pptx

Publicita projektu: PAT_3_disemination_FR.ppt

PAT - Profesional Automotive Training

http://pat.cfme.net/pages/sk/about-project.aspx 

Program celoživotného vzdelávania, podprogram LDV – transfér inovácií

01.12.2012 – 30.11.2014

Cieľom projektu je výučba odborných predmetov Diagnostika a opravy automobilov, Klampiarska technológia a Lakovnícka technológia prostredníctvom IKT a špecializovaného online nástroja. Transfer technologickej platformy online systému interaktívnych cvičení, viazaných na nové učebnice nosných odborných predmetov v učebnom odbore AUTOOPRAVÁR.

Využitie výučbového nástroja v partnerských krajinách a rôznych organizáciách.

Partneri projektu

SOŠ automobilová/Secondary Vocational Automotive School, J. Jonáša 5, SK-843 06 Bratislava, 00421 2 6930 7255; Ing. Janka Maštrlová, mastrlova@gmail.com

Centre for Modern Education (SK), Šancová 70, SK-811 05 Bratislava, 00421 2 65 423 779, Mgr. Jana Sýkorová, jsykorova@cfme.net

ŠIOV/State Vocational Education Institute, Bellova 54/a, SK-837 63 Bratislava, 00421 2 54 776 774, Ing. Ladislav Satka, satka@siov.sk

SŠ automobilní Holice/Vocational school of automotive Holice, Nádražní 301, CZ-534 01 Holice, 00420 466 682 031, Ing. Ivana Pertotová, pertotova@spsauto.cz

Centre for Modern Education (CZ), Pobřežní 34, CZ-186 00 Praha, 00420 234 705 524, Jan Kala, jkala@cfme.ne

ATT Training Ltd., Whitegates, Alexander Lane, UK-CM15 8QF Shenfield, 0044 208 3388 399, Ing. Tom Denton, tom.denton@atttraining.com

Výstupy projektu

 • 3 učebnice pre odborné predmety: Diagnostika a opravy automobilov, Klampiarska technológia, Lakovnícka technológia, zodpovedajúce učivu pre 2. a 3. ročník SOŠ

 • 6 online modulov (300 interaktívnych obrazoviek) pre odborné predmety Diagnostika a opravy automobilov, Klampiarska technológia, Lakovnícka technológia, využívajúcich odborný obrazový a videomateriál z UK

 • IKT tréningy pre vyučujúcich odborných predmetov SOŠ automobilových zamerané na prácu s interaktívnym portálom pre pedagógov SOŠ automobilových

 

Počet návštev: 3587515

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875