STEP AHEAD PAT ALT INTERCAR VoLanT Učebňa KV EdTWIN 2010 Grafické systémy I Grafické systémy II PC ZAP SR Deň dievčaťa v technike Európsky sociálny fond Digitálne štúrovstvo I. Digitálne štúrovstvo II. Mobilné jazykové laboratórium LDV, ERASMUS+ / mobility - odborné stáže študentov v zahraničí Zelená energia / solárna autodráha / Nadácia VW GREEN WHEELS Greenpower

Naše projekty

STEP AHEAD

     STEP_AHEAD_1_PG_meeting.pptx      STEP_diseminacie.ppt

 http://projektstepahead.sk

The support of Professional development of VET teachers and masters in following of New trends in Automotive Industry  

Strategické partnerstvá v oblasti vzdfelávania a odbornej prípravy (KA2)

01.09.2015 – 31.08.2017

Výstupy projektu budú cielene zamerané na získanie  praktických zručností cieľových skupín –  učitelia, majstri OV, lektori CŽV, študenti SOŠ automobilových, študenti VŠ, zamestnanci v rôznych oblastiach autopriemyslu;  budú vzdelávacími materiálmi podporujúcimi  princípy duálneho  systému odborného vzdelávania, ktorý je v súčasnosti prioritou vlády SR.

Partneri projektu

INAK - INovatívne A Kreatívne, občianske združenie, Belehradská 8, 831 04 Bratislava, SR

NAPA TRUCKS spol. s r. o. Semtín 100, 533 53 Pardubice, CZ

ATT Training Whitegates, CM158QF Shenfield, UK

IMI - The Institute of the Motor Industry, Fanshaws, Brickendon, UK

3.11.2015 - 1st International Partner Group Meeting Erasmus+ project “STEP AHEAD“  

1. medzinárodný tréning:

Miesto: NAPA TRUCKS, spol. s r. o.,Semtín 100, 533 53 Pardubice, Česká republika  Dátum: 03.04.2016 – 09.04.2016

2. medzinárodný tréning:

Miesto: The Institute of the Motor Industry, Fanshaws, Brickendon UK-SG13 8PQ Hertford Dátum: 09.05.2016 – 13.05.2016

Konferencia v Pardubiciach - 23.6.2017

Konferencia v Bratislave - 26.6.2017  fotografie nájdete vo fotoalbume

Počet návštev: 3587485

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875