ŠTUDIJNÉ ODBORY UČEBNÉ ODBORY NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - od 1.9.2018 opäť v ponuke

UČEBNÉ ODBORY

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C (výučný list)

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

6481 H skladový operátor - NOVÉ - otvárame 01.09.2019  

ucebny_plan_6481_H_skladovy_operator_v_SDV.pdf  zakladne_udaje_o_studiu.pdf

 

2487 H autoopravár ucebny_plan_AUTOOPRAVAR.pdf   od šk. r. 2017/2018 už neotvárame

01 mechanik  02 elektrikár  03 karosár (klampiar)  04 lakovník    

SKVP_AUTO.pdf    

Počet návštev: 3587499

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875