ŠTUDIJNÉ ODBORY UČEBNÉ ODBORY NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - od 1.9.2018 opäť v ponuke

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A (maturita + výučný list)

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

2411 K mechanik nastavovač  ucebny_plan_mechanik_nastavovac_v_SDV.pdf  SkVP_MECHANIK_NASTAVOVAC.pdf

2413 K mechanik strojov a zariadení  ucebny_plan_mechanik_strojov_a_zariadeni_v_SDV.pdf

SkVP_MECHANIK_STROJOV_A_ZARIADENI.pdf

2495 K autotronik  ucebny_plan_autotronik_v_SDV.pdf    SkVP_AUTOTRONIK.pdf

2497 K mechanik automobilových liniek  ucebny_plan_MAL.pdf  SkVP_MAL.pdf

2679 K mechanik mechatronik   ucebnby_plan_mechanik_mechatronik_v_SDV.pdf  SkVP_MECHANIK_MECHATRONIK.pdf

2697 K mechanik elektrotechnik ucebny_plan_mechanik_elektrotechnik_v_SDV.pdf  

SkVP_MECHANIK_ELEKTROTECHNIK.pdf                                                                                            

 

Počet návštev: 3587478

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

  • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
    J. Jonáša 5
    843 06 Bratislava 49
  • 02/69 307 210
    fax: 02/64 776 875