O škole

Profil školy

 • Škola sa nachádza na samostatnom pozemku v katastrálnom území Devínska Nová Ves v tesnej blízkosti automobilky Volkswagen Slovakia a.s.
 • Zriaďovateľ školy od 1.9.2016 - Duálna akadémia, z.z.p.o.
 • V školskom roku 2018/2019 má škola 397 žiakov v 17 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a na pracoviskách partnerských organizácií
 • 1.9.2016 - sme začali s duálnym vzdelávaním v 1 ročníku v 4 študijných odboroch - 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2679 K mechanik mechatronik a 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 1.9.2016 - Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia sprievodca_nestatnymi_skolami.pdf
 • 1.9.2017 -  k 4 študijným odborom v systéme duálneho vzdelávania pribudol piaty - ŠO 2495 K autotronik
 • 10.12.2018 Podniková škola - schválilo MŠVVaŠ SR
 • 1.9.2019 - mový učebný odbor 6481 H skladový operátor

 

 

  

 

 

 

Počet návštev: 3587545

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875